Dizenjim Grafik

Dizenjime grafike profesionalë për aktivitetin tuaj personal ose të kompanisë

Dizenjim Banneri

Dizenjim banneri profesional, per ta bere faqe tuaj me atrektive dhe ta percjelle me qarte mesazhin

Dizenjim Kartevizita

Kartevizita te dizenjuara ne menure qe te japin informacion te plote. 
*Nuk ofrojme printimin.

Printime Flyer

Flyer te dizenjuara ne menure qe te japin informacion te plote. Primtime cilesore.

Cmimet:

 • Banner Kryesor: 20€
 • Banner i Vogel: 10€
 • Facebook Cover: 15€
 • Twitter Cover: 15€

Cmimet:

 • Kartevizita 100cop nga 1 ane : 10€
 • Kartevizita 100cop nga 2 ane : 15€
 • Kartevizita 500cop nga 1 ane : 47€
 • Kartevizita 500cop nga 2 ane : 73€
 • per sasi me te medha na kontaktoni per nje cmim

Cmimet:

 • Flyer A5 nga 1 ane : 15€
 • Flyer A5 nga 2 ane : 25€
 • Flyer A4 me 3 palosje : 40€
 • Per Flyer me permasa te tjera na shkruani

*pagesat dhe komunikimi vetem online