Sherbmin te plote mbi cdo krijim dixhital

Studio jone ju ofron sherbime te plota mbi cdo krijim dixhital dhe printime.

Ne kerkojme te arijme lidhje te bazuara ne transparence, besim reciprok dhe ndershmeri midis punetoreve tane, klienteve dhe bizneseve te tjere

Studio jone dorezon rezultate te padiskutueshme per klintet tane. Si nje studio e cila siguron sherbim te plote mbi cdo krijim dixhital ne kombinojme idete kreative me eksperiencen dhe fjalet e fundit te teknologjise. Ne do tju ndihmojme te ndertoni nje prezence online kuptimplote, e cila do te pelqehet nga klinetet tuaj dhe do ti angazhoj ata njihen me brandin tuaj.

Ne jemi nje studio e cila siguron sherbim te plote mbi cdo krijim dixhital. Zgjidhjet tona dhe eksperienca jone ndihmon te arrijme rezultate te larta ne disa fusha kryesore: ndertim faqe eCommerce (shitje online), ndertim faqe per biznese, ndertim aplikacionesh online te personalizuara, marketing ne mediat sociale dhe SEO, dizenjim dhe pritim logo, kartevizita, borshura etj...

5

vite ne marketing

90+

fushata marketing

56

fushata email

11

projekte fituese

10

pjestar

46

fushata SEO

89 Klient te sherbyer

25 Evente te organizuar

+1,200 Kafe 

V I Z I O N I    J O N E

Studio me moderne e cila ndyrshon menyren se si bizneset flasin, degjojne dhe ndajne online.